Žijte stejně

Nenechte si nabourat kvalitu vašeho života. Buďte připravená, a ač je menopauza obdobím změn a výkyvů nálad, lze ho prožít s lehkostí a nadhledem. Toto období je různě dlouhé. Může trvat i několik let před začátkem klimakteria a několik let po. Je proto velmi frustrující. Příznaky se u každé z žen mohou projevit jiným způsobem. Většinou jsou nesnesitelné a frekvence i intenzita se mění.

Měňte se s pomocí

Menopauza proběhne u každé ženy, ale u každé ženy jinak. Proto se neděste, pokud toto období nijak zvlášť neprožíváte. Máte prostě jen štěstí. Jiné ho nemají a tak je třeba to respektovat a snažit se jim být oporou v tomto období změn. I když se jedná o fyziologický děj, nenechávejte nic náhodě a důkladně své tělo připravte na změny, které přijdou. Pak vás nemůže nic zaskočit.