Cirkulácia vzduchu

Na pripravený povrch už môžete inštalovať WPC materiál, a to buď vodorovne, alebo aj v miernom spáde. Než však položíte samotnej terasové dosky, musíte nainštalovať nosiče, teda podpornú konštrukciu pre rezivo. Tým zaistíte cirkuláciu vzduchu na tomto stupni v teréne. Dôležité je, že nosiče sa nekotví, len sa voľne pokladajú. Vzdialenosť medzi nosičmi by mala byť 40 cm. Zabudnúť nesmiete na dilatačnú medzeru medzi na seba nadväzujúcimi nosiči, ktorá by mala byť minimálne 10 mm. To zaistí dostatočné odvodnenie a umožní mierne rozpínanie materiálu.

Dilatačné špáry

Pokiaľ nie je povrch úplne rovný, vyrieši to pevné podložky z PVC, ktoré sa inštalujú pod nosiča každých 30 cm a tým sa dorovnajú výškové rozdiely. Medzi spodnou plochou reziva a povrchom podkladovej vrstvy musí byť minimálna vzduchová medzera 30 mm. Počas pokladanie kontrolujeme terasové dosky a tiež dilatačné škáry ako medzi rezivom navzájom, tak medzi rezivom a pevnými prekážkami, ako je zábradlie či pergola.